Vystudoval klasickou kytaru na ZUŠ Bajkalská, a to u profesora Jiřího Šimka. Později přesedlal na basovou kytaru.

Hrál v kapelách Beznot, Ohnivá voda, Dux-Martin Koubek, Prowizorium, Potpalto a nyní KGCB.